บทความเครื่องถ่ายเทความร้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
 
      บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

          เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2546  
          โดยทีมงานวิศวกรและผู้ชำนาญด้านโรงงานอุตสาหกรรม ที่เพียบพร้อมด้วย
          ประสบการณ์ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขาย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง 
          ซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เครื่องถ่ายเทความร้อน เครื่องทำความเย็น
          เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด
          งานเดินท่อสตีม (Steam) งานเดินท่อแก๊สและระบบท่อ งานโครงสร้าง
          งานติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม ถังทุกชนิด

          ทางบริษัทฯ สามารถทำการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ในรูปแบบ
          ต่างๆ  อย่างหลากหลาย โดยชิ้นงานทำจากเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ
          เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ           บริษัทฯ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
          ทำให้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน    

          เป้าหมายการทำงาน ของบริษัทฯ
          
เพื่อเสนอสินค้าคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
          ใช้สินค้าและทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          เพื่อสนองความต้องการ เฉพาะงานของลูกค้า พัฒนางานในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
                               

 
 
 


Air Cooler Cooling Coil
 
Econimiser Fin Coil
 
Hot oil air heater Inter Cooler
After Cooler
 
Oil Cooler Piping System
 
Piping Gas Shell & Tube Heat Exchanger
 
Steam Air Heater Steam Roller
 
Tank Tube Bundle Heat Exchanger
 
Tube Bundle Oil Cooler
 
 
 
  บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
79/11 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ 74 ซ.7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 0-2840-7016 , 0-2840-7017  Fax: 0-2840-7017
Email : sales@completesengineering.com , complete.eng@gmail.com , dang.ces@gmail.com
 
Copyright © 2012.Completes Engineering & Service Co.,Ltd.. All rights reserved. อับเดทข้อมูล 20-Apr-2014