บทความเครื่องถ่ายเทความร้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
79/11 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ 74 ซ.7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 0-2840-7016 , 0-2840-7017  Fax: 0-2840-7017

 

ดู บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  
 


Air Cooler Cooling Coil
 
Econimiser Fin Coil
 
Hot oil air heater Inter Cooler
After Cooler
 
Oil Cooler Piping System
 
Piping Gas Shell & Tube Heat Exchanger
 
Steam Air Heater Steam Roller
 
Tank Tube Bundle Heat Exchanger
 
Tube Bundle Oil Cooler
 
 
 
  บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
79/11 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ 74 ซ.7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 0-2840-7016 , 0-2840-7017  Fax: 0-2840-7017
Email : sales@completesengineering.com , complete.eng@gmail.com , dang.ces@gmail.com
 
Copyright © 2012.Completes Engineering & Service Co.,Ltd.. All rights reserved. อับเดทข้อมูล 20-Apr-2014