บทความเครื่องถ่ายเทความร้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     รับออกแบบและสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ
     บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องถ่ายเทความร้อนซึ่งทางบริษัทฯ
     สามารถผลิตได้ในรูปแบบต่างๆ มากมายเพื่อตอบสนองตามความต้องการและเหมาะสม
     กับงานของลูกค้า
                                         
             บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
             เราออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

             • สตีมคอล์ย   • คอล์ยน้ำมัน   • คอนเดนเซอร์   
             • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน   • ฟินคอล์ย     
             • ท่อบันเดิลสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน   • ท่อพันฟิน ชนิดต่าง ๆ
             • งานถังต่าง ๆ (ทั้งเหล็กและ สเตนเลส)   • ตู้อบแห้งสำหรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
             • อินเตอร์คูลเลอร์   • อาฟเตอร์คูลเลอร์   • แอร์คูลเลอร์
             • ผลิตงานตามตัวอย่างลูกค้า และอื่น ๆ

              งานด้านบริการและติดตั้ง
              • ซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนทุกชนิด และทำตามตัวอย่างลูกค้า
              • บำรุงรักษาอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนทุกชนิดรับติดตั้ง
              • เคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทุกชนิดงานติดตั้ง • เดินระบบท่อ

 
 
 


Air Cooler Cooling Coil
 
Econimiser Fin Coil
 
Hot oil air heater Inter Cooler
After Cooler
 
Oil Cooler Piping System
 
Piping Gas Shell & Tube Heat Exchanger
 
Steam Air Heater Steam Roller
 
Tank Tube Bundle Heat Exchanger
 
Tube Bundle Oil Cooler
 
 
 
  บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
79/11 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ 74 ซ.7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 0-2840-7016 , 0-2840-7017  Fax: 0-2840-7017
Email : sales@completesengineering.com , complete.eng@gmail.com , dang.ces@gmail.com
 
Copyright © 2012.Completes Engineering & Service Co.,Ltd.. All rights reserved. อับเดทข้อมูล 20-Apr-2014