บทความเครื่องถ่ายเทความร้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างสินค้าของ บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เครื่องถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
Air Cooler
Cooling Coil
   
Econimiser
Fin Coil
   
Hot oil air heater
Inter Cooler & After Cooler
   
Oil Cooler
Piping System
   
Piping Gas
Shell & Tube Heat Exchanger
   
Steam Air Heater
Steam Roller
   
Tank
Tube Bundle Heat Exchanger
   
Tube Bundle Oil Cooler
บริษัทฯ ยังมีสินค้าอีกมากมาย สามารถผลิตได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับงานของลูกค้า
 
 
  บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
79/11 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ 74 ซ.7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 0-2840-7016 , 0-2840-7017  Fax: 0-2840-7017
Email : sales@completesengineering.com , complete.eng@gmail.com , dang.ces@gmail.com
 
Copyright © 2012.Completes Engineering & Service Co.,Ltd.. All rights reserved. อับเดทข้อมูล 20-Apr-2014